I trädgården

När vi hör ordet trädgård tänker de flesta nog på en villaträdgård, men det finns många fler typer av trädgårdar än så.

Det finns egentligen ingen övre gräns för hur stor en trädgård kan vara, och inte någon undre gräns heller. Många skulle säga att det går att skapa en trädgård i ett fönster, men faktum är att man inte ens behöver det. Med några lampor som efterliknar solens ljus, och ett system som pumpar runt vatten och näringslösning, kan man odla precis var som helst, så länge det finns tillgång till el och det inte är för kallt.

I andra änden av spektrumet finner vi trädgårdar som är så stora att de snarare liknar parker. Här hittar vi svenska, franska och engelska slottsträdgårdar, som antingen gör sitt bästa för att tygla naturen, eller tvärt om försöker efterlikna den, med böjande, oregelbundna linjer.

Mellanstora trädgårdar

Mellan dessa två ytterligheter hittar vi många olika typer av trädgårdar: stora villaträdgårdar med prydnadsväxter, fontäner och dammar såväl som små, kompakta trädgårdar på takterrasser och balkonger. En del försöker odla så mycket som möjligt av det de äter i sina trädgårdar, för andra handlar det bara om avkoppling. Avkopplingen kan dock bestå av att arbeta hårt med att gräva upp land, beskära träd, rensa ogräs och annat som är förknippat med att ha en trädgård. Andra, som är lika passionerade när det kommer till sina trädgårdar, lejer ut så mycket som möjligt av arbetet på andra, och koncentrerar sig på att planera trädgårdens utformning, samt naturligtvis att njuta av resultatet.

Ett radhus eller parhus delar för det mesta av trädgården, så att två trädgårdar bildas. I vissa länder är det vanligt att de två trädgårdarna är av helt olika typ. Man kan t.ex. välja att odla prydnadsväxter i den del av trädgården som vetter mot gatan, och ätbara växter i den bakre trädgården.