Populära trädgårdsväxter

Vilka växter svenskar har i sina trädgårdar varierar enormt. Vissa växer är dock vanligare än andra, inte minst för att de ofta går ”i arv” från en trädgårdsägare till nästa.

Bland de växter som är vanligast i de svenska trädgårdarna finner man såväl örter som träd och olika prydnadsväxter. De följande växterna hör till de allra vanligaste.

Rabarber

Rabarber är en ört som växer vilt i Sibirien, Mongoliet och nordöstra Kina. Kineserna använde den länge som medicinalväxt, och den var mycket dyrbar. Det var först på 1400-talet som rabarbern kom till Europa, där den också användes som medicin.

Rabarberns stjälkar innehåller stora mängder äppelsyra, och för att balansera syran behövs en hel del socker. Det var först när socker blev billigt och tillgängligt på 1700-talet som européer började konsumera rabarber i någon större utsträckning. Rabarberns blad innehåller oxalsyra och ska därför helst inte ätas alls.

Ingrid Marie

Den populäraste äppelsorten i Sverige är Ingrid Marie, som ursprungligen kommer från Danmark. Sorten upptäcktes i staden Høed på Fyn 1910, där den hade uppstått genom spontan korsning mellan Cox Orange och Guldborg. Sorten är döpt efter dottern till den lärare som upptäckte sorten.

I Sverige räknas Ingrid Marie som ett höst- och vinteräpple. Bäst är det att äta från november och framåt, till exempel vid jul. Med rätt förvaring kan äpplena hålla sig fram till april.

Lupiner

Lupinerna är ett släkte inom familjen ärtväxter, som för det mesta dock inte odlas för sitt näringsinnehåll. Vissa lupiner används dock inom matlagningen, bl.a. i Peru. Det går även att använda lupiner som proteinfoder till husdjur.

Lupiner odlas i Sverige för sina blommor, som sitter i täta klasar ytterst på stjälkarna. Det finns flera olika färger, bl.a. blå, lila, rosa och orange. Lupinerna utmärker sig även genom sina blad, som utgår från ett gemensamt skaft och som därför ser ut som små, mjuka, helgröna palmer.